Protocol COVID

Barcelona Triathlon by Santander

Protocol sanitari de prevenció

La cursa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la covid-19.

En els calaixos de sortida es mantindrà la distancia de 1,5m entre corredors, l’aforament màxim serà de 100 persones per a cada sortida. Les infraestructures hauran estat desinfectades abans de la celebració de la prova.

El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

La mascareta serà obligatoria abans de l'inicio de la cursa i a l'arribada. L'organizació les distribuirà entre els participants a l'arribada, a la sortida l'us de mascareta també serà obligatoria.

Un cop donada la sortida, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. El corredor/a l’haurà de conservar i a l’arribada la dipositarà en contenidors adequats i li serà substituïda per una de nova.

No hi haurà avituallaments en cursa. L’organització oferirà tots els serveis a l’esportista, respectant la normativa sanitària vigent. Com a novetat d’enguany, l’organització lliurarà un bidó personalitzat que ha estat recuperat d’una prova ciclista suspesa durant l’any 2020 a conseqüència de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. L’Ajuntament de Barcelona atenent als criteris de reutilització, ha considerat convenient donar-li ús a aquest material produït amb una altre finalitat, de manera que no es converteixi en un residu. Agraïm a la marca ETIXX la seva col·laboració envers la conservació del medi ambient.

Els participants hauran de portar el bidó a la bicicleta per poder-se hidratar durant el segment de ciclisme i aconsellem portar-lo a la mà per hidratar-se durant el temps que s’inverteixi en la cursa a peu.

El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per parts dels participants.